Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Λιανέα Παναγιώτα      (ΔΕ)

Mήτσου Ευδοκία         (ΠΕ)

Χρηστέα Μαργαρίτα   (ΔΕ)