Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Λιανέα Παναγιώτα

ΕΤΕΠ
glianea[a]hua.gr
+30 210 9549 135
γραφείο: Γραμματεία Ε.Β.ΒΙ.Φ.Α.Μ. κτίριο: Κεντρικό

Μήτσου Ευδοκία

ΕΤΕΠ
emitsou[a]hua.gr
+30 210 9549 301
Γραφείο: Γραμματεία ΕΒΒΙΦΑΜ κτίριο: Κεντρικό κτίριο, 2ο υπόγειο

Χρηστέα Μαργαρίτα

ΕΤΕΠ
mchristea[a]hua.gr
+30 210 9549 313
Γραφείο: