Εργαστήριο Χημείας-Βιοχημείας και Φυσικοχημείας τροφίμων

Το αντικείμενο του εργαστηρίου αφορά τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:Χημεία και Βιοχημεία τροφίμων, Τεχνολογία τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων, Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων, Διαχείριση και Υγιεινή Μονάδων Διατροφής, Τρόφιμα και Περιβάλλον, Βιοδραστικά Συστατικά Τροφίμων, Νομοθεσία Τροφίμων.

Διοίκηση Εργαστηρίου

Διευθυντής
Καλογερόπουλος Νικόλαος, Αν. Καθηγητής
τηλ: +30 210-9549251
email: nickal[ΑΤ]hua.gr

Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου

Προσωπικό & Έρευνα

Προσωπικό
Ερευνητικό Έργο
Δημοσιεύσεις

Γραμματεία Εργαστηρίου

Γραμματειακή Υποστήριξη
Χρηστέα Μαργαρίτα
τηλ: +30 210-9549306
email: mchristea[ΑΤ]hua.gr

Υποδομές & όργανα

Εργαστήριο
Εργαστηριακός εξοπλισμός