Εργαστήριο Χημείας-Βιοχημείας και Φυσικοχημείας τροφίμων

Το αντικείμενο του εργαστηρίου αφορά τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

  • Χημεία και Βιοχημεία τροφίμων
  • Τεχνολογία τροφίμων
  • Ανάλυση Τροφίμων
  • Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων
  • Διαχείριση και Υγιεινή Μονάδων Διατροφής
  • Τρόφιμα και Περιβάλλον
  • Βιοδραστικά Συστατικά Τροφίμων
  • Νομοθεσία Τροφίμων

Διοίκηση Εργαστηρίου

Διευθυντής
Καραθάνος Βάιος, Καθηγητής
τηλ: +30 210-9549251
email: vkarath[a]hua.gr

Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου

Προσωπικό & Έρευνα

Προσωπικό
Ερευνητικό Έργο
Δημοσιεύσεις

Γραμματεία Εργαστηρίου

Γραμματειακή Υποστήριξη
Χρηστέα Μαργαρίτα
τηλ: +30 210-9549306
email: mchristea[ΑΤ]hua.gr

Υποδομές & όργανα

Εργαστήριο
Εργαστηριακός εξοπλισμός