Αξιολόγηση Τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής εξετάζεται και αναθεωρείται τακτικά. Η τακτική παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αναθεώρηση του προγράμματος τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών σπουδών από το ίδιο το Τμήμα στοχεύουν στη διατήρηση του επιπέδου των εκπαιδευτικών παροχών και στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθησιακού  περιβάλλοντος για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.

Η διενέργεια της εσωτερικής αυτής διαδικασίας γίνεται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α), με την υποστήριξη όλων των μελών του Τμήματος καθώς και με τη συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών. Κατά την αξιολόγηση γίνεται ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται και ακολουθεί η προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τα νέα στοιχεία.

Ομ.Ε.Α. 2020-25

Πρόεδρος

Αντωνία-Λήδα Ματάλα, Καθηγήτρια

Μέλη

Αντωνία Χίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελισάβετ Φραγκοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στην ΟΜΕΑ συμμετέχει και εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών.

Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής ΟΜΕΑ γίνεται από τους εξής:

Ειρήνη Μπαθρέλλου, ΕΔΙΠ