ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή

Στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το 2000 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

i. στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα της Εφαρμοσμένης
Διαιτολογίας – Διατροφής, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να συμμετέχουν
στη διαδικασία διατροφικής φροντίδας και υποστήριξης σε ατομικό ή/και ομαδικό
επίπεδο, με στόχο να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων,
ii. στην εκμάθηση ερευνητικών διαδικασιών στους/-ις φοιτητές/-τριες του και στην
ενεργή συμμετοχή τους σε ερευνητικά πρωτόκολλα υψηλού επίπεδου, με τη
χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος,
iii. στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης,
iv. στη διαμόρφωση πλαισίου ερευνητικής και διδακτικής συνεργασίας με
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους Φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
v. στην ανάδειξη της Αριστείας, χορηγώντας βραβεία στους/-ις διακριθέντες/-είσες
φοιτητές/-τριες,
vi. στην ενίσχυση των μετακινήσεων φοιτητών/-τριών καθώς και διδακτικού
προσωπικού, σε ερευνητικά κέντρα ή Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του
εξωτερικού, για τη διεξαγωγή έρευνας και για συμμετοχή σε συνέδρια,
vii. στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών/-τριών σε διεθνή
και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές/-τριες καλούνται να παρουσιάσουν
τις ερευνητικές τους εργασίες,
viii. στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων, μέσω του γραφείου Σταδιοδρομίας
του Πανεπιστημίου.

Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για Μεταπτυχιακές Σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης, και στο καθένα υπάρχουν τρεις επιμέρους κατευθύνσεις.

Κατευθύνσεις

Κλινική Διατροφή

Αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες στο αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας στην Κλινική Πράξη και, αναλόγως των βασικών τους σπουδών, να τους δώσει τη δυνατότητα στελέχωσης των κέντρων παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, δημοτικά ιατρεία, κέντρα υγείας), ιδιωτικών επιχειρήσεων, φαρμακοβιομηχανιών, αλλά και φορέων που δραστηριοποιούνται στην πρωτοβάθμια πρόληψη υγείας στην κοινότητα (ΚΑΠΗ, σχολεία κ.λπ.) με επιστημονικό δυναμικό ειδικευμένο στο αντικείμενο της διατροφής. Παράλληλα, οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα και προγράμματα, στη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση διατροφικών και άλλων βιολογικών δεδομένων.

Διατροφή και Άσκηση

Αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες στο αντικείμενο της διατροφής με έμφαση στη διατροφή αθλητών και εν γένει αθλουμένων. Η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων στα θέματα αυτής της κατεύθυνσης θα συμβάλλει στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης αθλουμένων κάθε επιπέδου, από ερασιτέχνες έως και πρωταθλητές κάθε ηλικίας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των υπεύθυνων των εθνικών ομάδων, προπονητών και γυμναστών στα θέματα διατροφικής κατάστασης και τη μεθοδολογία της διατροφικής αξιολόγησης των  αθλουμένων. Αναλόγως των βασικών τους σπουδών, οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα στελέχωσης αθλητικών σωματείων, γυμναστηρίων, κέντρων παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης) και άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και φορέων με δραστηριότητες στην πρωτοβάθμια πρόληψη υγείας.

Μοριακή Διατροφή

Αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες στη μελέτη της σχέσης της διατροφής, της υγείας και της νόσου σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η γενωμική, η πρωτεομική, η μεταβολομική και η βιοπληροφορική. Παράλληλα, στόχος είναι η εκπαίδευση στην ταυτοποίηση των μηχανισμών που συνδέουν τη διατροφή και την υγεία, προάγοντας την εξατομικευμένη αντιμετώπιση στην πρόληψη των χρόνιων ασθενειών. Αναλόγως των βασικών τους σπουδών, οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα στελέχωσης ερευνητικών ινστιτούτων, νοσοκομείων, φαρμακοβιομηχανιών και εταιρειών συμβούλων διατροφής. Θα μπορούν, επίσης, με τις γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει να εργαστούν ως αναλυτές βιολογικών και διατροφικών δεδομένων, αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία βιοπληροφορικής.

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Κλινική Διατροφή
Κλινική Διατροφή
Διατροφή και Άσκηση
Διατροφή και Άσκηση
Μοριακή Διατροφή
Μοριακή Διατροφή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας Διατροφής

Πλήρους Φοίτησης

Μερικής Φοίτησης

Κλινική Διατροφή

Διατροφή και Άσκηση

Μοριακή Διατροφή

Κλινική Διατροφή

Διατροφή και Άσκηση

Μοριακή Διατροφή

 

Πίνακας Μαθημάτων ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης

ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Α Εξάμηνο
Κατεύθυνση Κλινική διατροφή
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Π 100Υποχρεωτικό457
Ειδικά Θέματα ΒιοχημείαςΕΔ.Δ.Π.101Υποχρεωτικό348
Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της ΔιατροφήςΕΔ.Δ.Π.102

Υποχρεωτικό348

Σύγχρονα θέματα διατροφής - διατροφικής αξιολόγηση

ΕΔ.Δ.Π.103Υποχρεωτικό347
Κατεύθυνση Διατροφή και άσκηση
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Π.100Υποχρεωτικό457
Ειδικά θέματα βιοχημείας & μεταβολισμού της διατροφήςΕΔ.Δ.Π.104
Υποχρεωτικό458
ΕργοφυσιολογίαΕΔ.Δ.Π.105Υποχρεωτικό348

Σύγχρονα θέματα διατροφής - διατροφικής αξιολόγηση
ΕΔ.Δ.Π.103Υποχρεωτικό347
Κατεύθυνση Μοριακή διατροφή
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Π.100Υποχρεωτικό457
Ειδικά θέματα βιοχημείας & μεταβολισμού της διατροφήςΕΔ.Δ.Π.104Υποχρεωτικό458
ΔιατροφογενετικήΕΔ.Δ.Π.109Υποχρεωτικό348

Σύγχρονα θέματα διατροφής - διατροφικής αξιολόγηση
ΕΔ.Δ.Π.103Υποχρεωτικό347
ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Β Εξάμηνο
Κατεύθυνση Κλινική διατροφή
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής ΕνηλίκωνΕΔ.Δ.Π.200Υποχρεωτικό458
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Παιδιών και ΕφήβωνΕΔ.Δ.Π.201Υποχρεωτικό348
Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β΄ ΕξαμήνουΥποχρεωτικό6814
Κατεύθυνση Διατροφή και άσκηση
Εργοβιοχημεία και ΜεταβολισμόςΕΔ.Δ.Π.202Υποχρεωτικό348
Διατροφική αγωγή αθλουμένωνΕΔ.Δ.Π.203
Υποχρεωτικό348
Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β΄ ΕξαμήνουΥποχρεωτικό6814
Κατεύθυνση Μοριακή διατροφή
ΕπιγενετικήΕΔ.Δ.Π.208Υποχρεωτικό348
ΒιοπληροφορικήΕΔ.Δ.Π.209Υποχρεωτικό348
Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β΄ ΕξαμήνουΥποχρεωτικό6814
Κατάλογος κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β΄ εξαμήνου
Διατροφή, Τρόπος Ζωής και Γενετική ΠροδιάθεσηΕΔ.Δ.Π.210347
ΕργομετρίαΕΔ.Δ.Π.213347
ΜεταβολομικήΕΔ.Δ.Π.214347
Διατροφή και Άσκηση στη Ρύθμιση Σωματικού ΒάρουςΕΔ.Δ.Π.304347
ΤίτλοςΚωδικός μαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Γ΄ Εξάμηνο
Όλες οι κατευθύνσεις
Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Γ΄ εξαμήνουΕΔ.Δ. 400Υποχρεωτικό1223
Κατάλογος κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β΄ εξαμήνου
Διατροφή και Μοριακοί Μηχανισμοί Μεταγωγής ΣήματοςΕΔ.Δ.Π.301347
Διατροφή και πρωταθλητισμόςΕΔ.Δ.Π.303347
Ενδογενή Νοσήματα του ΜεταβολισμούΕΔ.Δ.Π.219347

Πίνακας Μαθημάτων ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης

ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Α΄ Έτος
Κατεύθυνση Κλινική Διατροφή
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Μ. 100Υποχρεωτικό457
Ειδικά Θέματα ΒιοχημείαςΕΔ.Δ.Μ.101Υποχρεωτικό348
Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της ΔιατροφήςΕΔ.Δ.Μ.102

Υποχρεωτικό348
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής ΑξιολόγησηςΕΔ.Δ.Μ.103Υποχρεωτικό347
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής ΕνηλίκωνΕΔ.Δ.Μ.200Υποχρεωτικό458
Κατεύθυνση Διατροφή και Άσκηση
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Μ.100Υποχρεωτικό457
Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της ΔιατροφήςΕΔ.Δ.Μ.104
Υποχρεωτικό458
ΕργοφυσιολογίαΕΔ.Δ.Μ.105Υποχρεωτικό348
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής– Διατροφικής ΑξιολόγησηςΕΔ.Δ.Π.103Υποχρεωτικό347
Διατροφική Αγωγή ΑθλουμένωνΕΔ.Δ.Μ.203Υποχρεωτικό348
Κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Μ.100Υποχρεωτικό457
Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της ΔιατροφήςΕΔ.Δ.Μ.104Υποχρεωτικό458
ΔιατροφογενετικήΕΔ.Δ.Μ.109Υποχρεωτικό348
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής – Διατροφικής ΑξιολόγησηςΕΔ.Δ.Μ.103Υποχρεωτικό347
ΒιοπληροφορικήΕΔ.Δ.Μ. 209Υποχρεωτικό348
ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Β΄ Έτος
Κατεύθυνση Κλινική Διατροφή
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Παιδιών και ΕφήβωνΕΔ.Δ.Μ.201Υποχρεωτικό348
Τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 2ου έτους91221
Κατεύθυνση Διατροφή και Άσκηση
Εργοβιοχημεία και ΜεταβολισμόςΕΔ.Δ.Μ.202Υποχρεωτικό348
Τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 2ου έτους91221
Κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή
ΕπιγενετικήΕΔ.Δ.Μ.208Υποχρεωτικό348
Τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 2ου έτους91221
Κατάλογος κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β' ΕΤΟΥΣ
Οι φοιτητές επιλέγουν δύο(2) μαθήματα
Διατροφή, Τρόπος Ζωής και Γενετική ΠροδιάθεσηΕΔ.Δ.Μ.210347
ΕργομετρίαΕΔ.Δ.Μ.213347
ΜεταβολομικήΕΔ.Δ.Μ.214347
Διατροφή και Άσκηση στη Ρύθμιση Σωματικού ΒάρουςΕΔ.Δ.Μ.304347
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) μάθημα
Διατροφή και Μοριακοί Μηχανισμοί Μεταγωγής ΣήματοςΕΔ.Δ.Μ.301347
Διατροφή και ΠρωταθλητισμόςΕΔ.Δ.Μ.303347
Ενδογενή Νοσήματα του ΜεταβολισμούΕΔ.Δ.Μ.219347
ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Ε' Εξάμηνο
Όλες οι κατευθύνσεις
Μεταπτυχιακή ΔιατριβήΕΔ.Δ. 400423

Ακαδημαϊκός Προγραμματισμός

Πλήρους Φοίτησης

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Εξαμ.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ’ Εξαμ.
Πρόγραμμα Εξετάσεων

Μερικής Φοίτησης

Πρόγραμμα 1ου Έτους
Πρόγραμμα 2ου Έτους
Πρόγραμμα Εξετάσεων

Σεμινάριο Αρχές Διατροφής

Πρόγραμμα Σεμιναρίου Αρχές Διατροφής

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
Τηλ. 2109549158, 130,
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 13.00-15.00
Εmail: dsecpost@hua.gr, esofou@hua.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σκοπός & Στόχοι
Πολιτική Ποιότητας
Στοχοθεσία
Δημοσιοποιημένη Πολιτική Υποστήριξης & Ανάπτυξης του ΠΜΣ Προσωπικού
Διοίκηση
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων
Τέλη Φοίτησης
Αριστεία Επίδοσης

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Οδηγοί και Κανονισμός Σπουδών

Οδηγός Σπουδών (2024)
Οδηγός Σπουδών (2018)
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (2024)
Οδηγίες Συγγραφής Μεταπτυχιακής Διατριβής

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πινακας Μαθηματων ΠΜΣ Πληρους Φοιτησης

ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Α Εξάμηνο
Κατεύθυνση Κλινική διατροφή
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Π 100Υποχρεωτικό457
Ειδικά Θέματα ΒιοχημείαςΕΔ.Δ.Π.101Υποχρεωτικό348
Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της ΔιατροφήςΕΔ.Δ.Π.102

Υποχρεωτικό348

Σύγχρονα θέματα διατροφής - διατροφικής αξιολόγηση

ΕΔ.Δ.Π.103Υποχρεωτικό347
Κατεύθυνση Διατροφή και άσκηση
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Π.100Υποχρεωτικό457
Ειδικά θέματα βιοχημείας & μεταβολισμού της διατροφήςΕΔ.Δ.Π.104
Υποχρεωτικό458
ΕργοφυσιολογίαΕΔ.Δ.Π.105Υποχρεωτικό348

Σύγχρονα θέματα διατροφής - διατροφικής αξιολόγηση
ΕΔ.Δ.Π.103Υποχρεωτικό347
Κατεύθυνση Μοριακή διατροφή
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Π.100Υποχρεωτικό457
Ειδικά θέματα βιοχημείας & μεταβολισμού της διατροφήςΕΔ.Δ.Π.104Υποχρεωτικό458
ΔιατροφογενετικήΕΔ.Δ.Π.109Υποχρεωτικό348

Σύγχρονα θέματα διατροφής - διατροφικής αξιολόγηση
ΕΔ.Δ.Π.103Υποχρεωτικό347
ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Β Εξάμηνο
Κατεύθυνση Κλινική διατροφή
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής ΕνηλίκωνΕΔ.Δ.Π.200Υποχρεωτικό458
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Παιδιών και ΕφήβωνΕΔ.Δ.Π.201Υποχρεωτικό348
Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β΄ ΕξαμήνουΥποχρεωτικό6814
Κατεύθυνση Διατροφή και άσκηση
Εργοβιοχημεία και ΜεταβολισμόςΕΔ.Δ.Π.202Υποχρεωτικό348
Διατροφική αγωγή αθλουμένωνΕΔ.Δ.Π.203
Υποχρεωτικό348
Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β΄ ΕξαμήνουΥποχρεωτικό6814
Κατεύθυνση Μοριακή διατροφή
ΕπιγενετικήΕΔ.Δ.Π.208Υποχρεωτικό348
ΒιοπληροφορικήΕΔ.Δ.Π.209Υποχρεωτικό348
Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β΄ ΕξαμήνουΥποχρεωτικό6814
Κατάλογος κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β΄ εξαμήνου
Διατροφή, Τρόπος Ζωής και Γενετική ΠροδιάθεσηΕΔ.Δ.Π.210347
ΕργομετρίαΕΔ.Δ.Π.213347
ΜεταβολομικήΕΔ.Δ.Π.214347
Διατροφή και Άσκηση στη Ρύθμιση Σωματικού ΒάρουςΕΔ.Δ.Π.304347
ΤίτλοςΚωδικός μαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Γ΄ Εξάμηνο
Όλες οι κατευθύνσεις
Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Γ΄ εξαμήνουΕΔ.Δ. 400Υποχρεωτικό1223
Κατάλογος κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β΄ εξαμήνου
Διατροφή και Μοριακοί Μηχανισμοί Μεταγωγής ΣήματοςΕΔ.Δ.Π.301347
Διατροφή και πρωταθλητισμόςΕΔ.Δ.Π.303347
Ενδογενή Νοσήματα του ΜεταβολισμούΕΔ.Δ.Π.219347

Πινακας Μαθηματων ΠΜΣ Μερικης Φοιτησης

ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Α΄ Έτος
Κατεύθυνση Κλινική Διατροφή
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Μ. 100Υποχρεωτικό457
Ειδικά Θέματα ΒιοχημείαςΕΔ.Δ.Μ.101Υποχρεωτικό348
Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της ΔιατροφήςΕΔ.Δ.Μ.102

Υποχρεωτικό348
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής ΑξιολόγησηςΕΔ.Δ.Μ.103Υποχρεωτικό347
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής ΕνηλίκωνΕΔ.Δ.Μ.200Υποχρεωτικό458
Κατεύθυνση Διατροφή και Άσκηση
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Μ.100Υποχρεωτικό457
Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της ΔιατροφήςΕΔ.Δ.Μ.104
Υποχρεωτικό458
ΕργοφυσιολογίαΕΔ.Δ.Μ.105Υποχρεωτικό348
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής– Διατροφικής ΑξιολόγησηςΕΔ.Δ.Π.103Υποχρεωτικό347
Διατροφική Αγωγή ΑθλουμένωνΕΔ.Δ.Μ.203Υποχρεωτικό348
Κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Μ.100Υποχρεωτικό457
Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της ΔιατροφήςΕΔ.Δ.Μ.104Υποχρεωτικό458
ΔιατροφογενετικήΕΔ.Δ.Μ.109Υποχρεωτικό348
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής – Διατροφικής ΑξιολόγησηςΕΔ.Δ.Μ.103Υποχρεωτικό347
ΒιοπληροφορικήΕΔ.Δ.Μ. 209Υποχρεωτικό348
ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Β΄ Έτος
Κατεύθυνση Κλινική Διατροφή
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Παιδιών και ΕφήβωνΕΔ.Δ.Μ.201Υποχρεωτικό348
Τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 2ου έτους91221
Κατεύθυνση Διατροφή και Άσκηση
Εργοβιοχημεία και ΜεταβολισμόςΕΔ.Δ.Μ.202Υποχρεωτικό348
Τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 2ου έτους91221
Κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή
ΕπιγενετικήΕΔ.Δ.Μ.208Υποχρεωτικό348
Τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 2ου έτους91221
Κατάλογος κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β' ΕΤΟΥΣ
Οι φοιτητές επιλέγουν δύο(2) μαθήματα
Διατροφή, Τρόπος Ζωής και Γενετική ΠροδιάθεσηΕΔ.Δ.Μ.210347
ΕργομετρίαΕΔ.Δ.Μ.213347
ΜεταβολομικήΕΔ.Δ.Μ.214347
Διατροφή και Άσκηση στη Ρύθμιση Σωματικού ΒάρουςΕΔ.Δ.Μ.304347
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) μάθημα
Διατροφή και Μοριακοί Μηχανισμοί Μεταγωγής ΣήματοςΕΔ.Δ.Μ.301347
Διατροφή και ΠρωταθλητισμόςΕΔ.Δ.Μ.303347
Ενδογενή Νοσήματα του ΜεταβολισμούΕΔ.Δ.Μ.219347
ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTSΥπεύθυνος/νη
Ε' Εξάμηνο
Όλες οι κατευθύνσεις
Μεταπτυχιακή ΔιατριβήΕΔ.Δ. 400423

Αναζήτηση Μαθημάτων