Συνέλευση Τμήματος

Χρέη Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής εκτελεί ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής.

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής αποτελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ, εκπροσώπους των λοιπών κατηγοριών προσωπικού καθώς και εκπροσώπους φοιτητών. 

Αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης του Τμήματος.

Κάποια ενδεικτικά θέματα της Συνέλευσης Τμήματος είναι:

  • Εξελίξεις προσωπικού
  • Άδειες προσωπικού
  • Αναθέσεις διδασκαλίας
  • Εγκρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων
  • Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
  • Διδακτορικές διατριβές
  • Πρακτική άσκηση φοιτητών
  • Κινητικότητα ERASMUS