Γραμματεία

Γραμματέας: Μαράκη Μαρία

Τηλ. 210 9549114 | Email: maraki@hua.gr

Μεταπτυχιακών σπουδών: Σοφού Ελένη

Τηλ. 210 9549158 | Email: esofou@hua.gr

Προπτυχιακών σπουδών: Παπαδοπούλου Βασιλική

Τηλ. 210 9549111 | Εmail: dsec@hua.gr, vpapad@hua.gr

Γραμματειακή υποστήριξη: 

Τηλ. 210 9549__ | Email: @hua.gr