Διοικητικό Προσωπικό

    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    

    Γραμματέας

Μαράκη Μαρία

210 9549114

    Θέματα φοιτητικής μέριμνας

 

210 9549111

    Θέματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σοφού Ελένη

210 9549158

   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

   

Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας του  Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών

Μήτσου Ευδοκία

210 9549301

Εργαστήριο Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας

Μπαθρέλλου Ειρήνη

210 9549166

Μονάδα Μεταβολισμού

Τσιαφίτσα Αντιγόνη

210 9549337

Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικοχημείας Τροφίμων

Χρηστέα Μαργαρίτα

210 9549306