Ανακοινώσεις

Category

Πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Σχολών ισοτίμων προς αυτά και Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών Αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων, γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη και η βιβλιογραφία έχουν ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος....
Περισσότερα
Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας έως και 29/11/2023 ώρα 14.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dsecpost@hua.gr αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ονοματεπώνυμο τους Πρόσκληση Εκδήλωσης...
Περισσότερα
Οι εισακτέοι/εισακτέες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή κατά το ακαδ. έτος 2023-2024, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο (βλ. σχετικά link), καλούνται να καταθέσουν στο e–mail της Γραμματείας του ΠΜΣ (esofou@hua.gr, κα Σοφού Ελένη, τηλ. 210-9549158), την αίτηση και τα δικαιολογητικά απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης (διδάκτρων) στο...
Περισσότερα
Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, πραγματοποιείται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο dietad@hua.gr είτε ταχυδρομικά/με ταχυμεταφορά (courier) (με εμφανή την ημ/νία αποστολής στη σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ...
Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (εδώ) Αίτηση (εδώ)
Περισσότερα
Η έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023. Γραμματεία Τμήματος
Περισσότερα
Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και το Σάββατο 21 Οκτωβρίου για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του ΠΜΣ επισκεπτόμενοι τους παρακάτω συνδέσμους: 1. Ημερολόγιο ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 2023-2024 ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή...
Περισσότερα
Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής ανακοίνωσε επαναπροκήρυξη για την εισαγωγή περιορισμένου αριθμού Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή» για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, για σπουδές μερικής φοίτησης (διάρκειας 2,5 έτη) στην κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2023. Επαναπροκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών/τριών στην...
Περισσότερα
Η Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής, στην υπ’ αριθμ. 144/13-09-2023 συνεδρίασή της: Ενέκρινε και επικύρωσε: τον Πίνακα των επιτυχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή» για το ακαδ. έτος 2023-2024 (ανά κατεύθυνση και ανά Πρόγραμμα Πλήρους/Μερικής φοίτησης), τον Πίνακα των επιλαχόντων/ουσών (ανά κατεύθυνση και ανά Πρόγραμμα Πλήρους/Μερικής φοίτησης). Όρισε ως υποχρέωση την...
Περισσότερα
Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών–Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ) και Αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από 12 έως 25 Σεπτεμβρίου 2023 (ώρες 11.00-14.00) στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ακριβώς αναγράφονται στην εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προκειμένου...
Περισσότερα
1 2 3 25