Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας με θητεία στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής με γνωστικό αντικείμενο « Χημεία Τροφίμων »