Γενικά Φοιτητικά Θέματα

Category

Πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Σχολών ισοτίμων προς αυτά και Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών Αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων, γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη και η βιβλιογραφία έχουν ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος....
Περισσότερα
Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, πραγματοποιείται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο dietad@hua.gr είτε ταχυδρομικά/με ταχυμεταφορά (courier) (με εμφανή την ημ/νία αποστολής στη σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ...
Περισσότερα
Η έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023. Γραμματεία Τμήματος
Περισσότερα
Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών–Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ) και Αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από 12 έως 25 Σεπτεμβρίου 2023 (ώρες 11.00-14.00) στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ακριβώς αναγράφονται στην εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προκειμένου...
Περισσότερα
Οι επιτυχόντες/ούσες της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις που πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, έως και την Πέμπτη 14/9/2023 (Δευτέρα έως Πέμπτη 11.00-14.00) τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να...
Περισσότερα
Ενημερώνουμε τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, ότι κατά το διάστημα από Τετάρτη 06.09.2023 έως και Παρασκευή 15.09.2023, θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση, dietad@hua.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Υπεύθυνη Δήλωση Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την παραλαβή των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που συνδέονται με τη...
Περισσότερα
Το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΠΠΣ (εδώ).
Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ    
Περισσότερα
Σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 46935/Ζ1/21-4-2022 (Β΄ 2031) υπουργική απόφαση, ορίζεται η διαδικασία κατάταξης απόφοιτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, η οποία γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) «Ρύθμιση θεμάτων...
Περισσότερα
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β’ 3185/16-12-2013) υπουργική απόφαση και τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν.4186/2013 (Α’ 193/17-09-2013) το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου...
Περισσότερα
1 2 3 11