Γενικά Φοιτητικά Θέματα

Category

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ    
Περισσότερα
Σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 46935/Ζ1/21-4-2022 (Β΄ 2031) υπουργική απόφαση, ορίζεται η διαδικασία κατάταξης απόφοιτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, η οποία γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) «Ρύθμιση θεμάτων...
Περισσότερα
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β’ 3185/16-12-2013) υπουργική απόφαση και τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν.4186/2013 (Α’ 193/17-09-2013) το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου...
Περισσότερα
Για να δείτε τον κατάλογο επιτυχόντων πατήστε εδώ. Οι επιτυχόντες/ούσες των κατατακτηρίων εξετάσεων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (210 9549111), προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής τους.
Περισσότερα
Το πρόγραμμα των εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2022-23 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Μπορείτε να το δείτε αναλυτικά εδώ
Περισσότερα
Πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Σχολών ισοτίμων προς αυτά και Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών Αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας Για να δείτε το πρόγραμμα πατείστε εδώ
Περισσότερα
Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, πραγματοποιείται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο dietad@hua.gr είτε ταχυδρομικά/με ταχυμεταφορά (courier) (με εμφανή την ημ/νία αποστολής στη σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ...
Περισσότερα
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
Περισσότερα
Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις/ενημερώσεις στο ιδρυματικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ds…..@hua.gr) και στο e-class. Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Περισσότερα
Οι Γραμματείες των Τμημάτων, Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (προπτυχιακό & μεταπτυχιακά) και Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής (προπτυχιακό), δεν θα εξυπηρετούν δια ζώσης το κοινό και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου την Πέμπτη 29/09, λόγω συνέχισης των προγραμματισμένων εργασιών, στον χώρο της Γραμματείας.
Περισσότερα
1 2 3 10

Πρόσφατες Αναρτήσεις