Γενικά Φοιτητικά Θέματα

Category

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025 (απόφοιτοι/ες, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Σχολών ισότιμων προς αυτά και Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Δομή του ατόμου: ανακάλυψη των θεμελιωδών σωματιδίων. Κβαντική θεωρία, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, θεωρία υλοκυμάτων, περίθλαση ηλεκτρονίων. Περιοδικός Πίνακας και περιοδικές ιδιότητες, δομή, κανονικότητες. Ατομικά τροχιακά. Σταθερές ηλεκτρονικές διαμορφώσεις. Θεωρίες VESPR, VBT,...
Περισσότερα
Αθήνα, 24-04-2024 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5)...
Περισσότερα
Πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Σχολών ισοτίμων προς αυτά και Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών Αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων, γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη και η βιβλιογραφία έχουν ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος....
Περισσότερα
Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, πραγματοποιείται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο dietad@hua.gr είτε ταχυδρομικά/με ταχυμεταφορά (courier) (με εμφανή την ημ/νία αποστολής στη σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ...
Περισσότερα
Η έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023. Γραμματεία Τμήματος
Περισσότερα
Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών–Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ) και Αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από 12 έως 25 Σεπτεμβρίου 2023 (ώρες 11.00-14.00) στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ακριβώς αναγράφονται στην εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προκειμένου...
Περισσότερα
1 2 3 12