Σκοπός Τμήματος

Σκοπός Τμήματος και Αντικείμενο Σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής καλύπτει την Επιστήμη της Διαιτολογίας-Διατροφής, σε όλο το εύρος του όρου δίαιτα, από τα θρεπτικά συστατικά και τα τρόφιμα έως τον τρόπο ζωής, με γνώμονα τον άνθρωπο και την υγεία.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την εκπαίδευση επιστημόνων που θα εφαρμόζουν την Επιστήμη της Διαιτολογίας-Διατροφής, με στόχο τη βελτίωση των διαιτητικών συνηθειών και της κατάστασης θρέψης τόσο μεμονωμένων ατόμων όσο και ομάδων του πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, σε όλο το εύρος των ηλικιών και στις διαστάσεις τόσο της πρόληψης όσο και της θεραπείας νόσων.

Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα καλύπτει το ευρύτερο φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της Διατροφής, συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση με την εργαστηριακή και την πρακτική άσκηση, και συνάδει με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.

Στο Τμήμα καλλιεργείται επίσης έρευνα υψηλού επιπέδου συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της δημόσιας υγείας, καθώς και της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.

Διαβάστε την πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Προγράμματος των Προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Διαιτολογίας – Διατροφής