Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας–Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

  • Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή
  • MSc Public Health & Nutrition

Οι φοιτητές/τριες των Π.Μ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην κινητικότητα Erasmus με τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας–Διατροφής.

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01 (ν.4485/2017).

Κατευθύνσεις – εξειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή»:

• Κλινική Διατροφή
• Διατροφή και Άσκηση
• Μοριακή Διατροφή

MSc Public Health & Nutrition

The MPH&NUTR Program provides students with an innovative, modern course of study that aims to provide candidates with “T-shaped” competencies, hence providing extensive knowledge and an array of skills necessary for professional career development in domains related to public health nutrition. The aims and outcomes of this MPH degree adhere to the European Standards laid out by the Agency for Public Health Education Accreditation.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Public Health & Nutrition
Κινητικότητα Erasmus

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
Τηλ: 210 9549158
Τηλ: 210 9549130
email: esofou[AT]hua.gr
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 13.00-15.00

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Στοχοθεσία
Πολιτική Ποιότητας
Δημοσιοποιημένη Πολιτική Υποστήριξης & Ανάπτυξης του ΠΜΣ Προσωπικού

Ενημερωτικά φυλλάδια & κανονισμοί σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (pdf)
Public Health and Nutrition (pdf)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Κανονισμός Σπουδών Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (2018)

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ