Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών

Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2001 με Συμβούλους και Ψυχολόγους ειδικούς στη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη φοιτητών. Παρέχει υπηρεσίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Το Κέντρο συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου, λειτουργεί καθ ́ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και αποσκοπεί:
• στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν
προσωπικά προβλήματα, προβλήματα προσαρμογής, επικοινωνίας ή σχέσεων,
• στη στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες,
• στη συμβουλευτική στήριξη αλλοδαπών φοιτητών,
• στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων μάθησης των φοιτητών,
• στην ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των
φοιτητών.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Διατροφή και Υγεία
Public Health & Nutrition
Κινητικότητα Erasmus

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
Τηλ: 210 9549158
Τηλ: 210 9549130
email: esofou[AT]hua.gr

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Ενημερωτικά φυλλάδια & κανονισμοί σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (pdf)
Διατροφή και Υγεία (pdf)
Public Health and Nutrition (pdf)
Κανονισμός Σπουδών Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Κανονισμός Σπουδών Διατροφή και Υγεία

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ