Ιστορία Τμήματος

Η Ιστορία του Τμήματος

To Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής αποτελεί ένα από 4 Τμήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο φέρει το όνομα του Κεφαλλονίτη ευεργέτη Παναγή Χαροκόπου (1835-1911). Ο Χαροκόπος, μεταξύ άλλων, ενδιαφέρθηκε πολύ για τη γυναικεία μόρφωση και οραματίστηκε μία Σχολή η οποία θα εκπαιδεύει τις γυναίκες σε διάφορες πτυχές της οικιακής οικονομίας και της διαχείρισης της καθημερινής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής. Η Χαροκόπειος Σχολή ιδρύθηκε το 1914 και η ανέγερση του κτιρίου της έγινε σε οικόπεδο 20 στρεμμάτων στην Καλλιθέα. Στην πράξη η Σχολή λειτούργησε το 1929, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, ενώ το 1931 μετατράπηκε σε δημόσια. Τρία χρόνια αργότερα η Σχολή έγινε Ανωτέρα, ενώ το 1951 ονομάστηκε σε Χαροκόπειος Ανωτάτη Σχολή Οικιακής Οικονομίας. Το 1982 δημιουργήθηκε και δεύτερη κατεύθυνση σπουδών, αυτή της Διαιτολογίας, παράλληλα με την αρχική κατεύθυνση της Εκπαίδευσης, ενώ από το 1984  άρχισε να δέχεται και άρρενες σπουδαστές.
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1991 στις εγκαταστάσεις της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας, η οποία και σταμάτησε να λειτουργεί. Το 1992 ιδρύθηκε το «Τμήμα Διαιτολογίας» και οι πρώτοι/ες φοιτητές/τριες εγγράφηκαν το 1994. Το 1999 το Τμήμα μετονομάστηκε σε «Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής» και το 2013 εντάχθηκε στη «Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 λειτουργεί και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, πλήρους και μερικής φοίτησης.
Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής (ΤΕΔΔ) αποτελεί το παλαιότερο Πανεπιστημιακό Τμήμα στη χώρα στην επιστημονική περιοχή της Επιστήμης της Διατροφής και Διαιτολογίας. Παράλληλα με την εκπαίδευση, τα μέλη του Τμήματος έχουν και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα και διεθνείς συνεργασίες, παράγοντες που έχουν καταστήσει το Τμήμα ως ένα από τα καλύτερα στον τομέα του σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.