Διεθνείς Σχέσεις

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες της Πολιτείας για την αναζήτηση συνεργασιών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, επενδύοντας στην εισαγωγή της διεθνοποίησης στα προγράμματα σπουδών του. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με αμερικανικά και κινεζικά Πανεπιστήμια.

A. ERASMUS
Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus από την ίδρυση του. Το Τμήμα υποστηρίζει τους/τις εισερχόμενους/νες φοιτητές/τριες με μαθήματα στην αγγλική γλώσσα και την ενθάρρυνση της κινητικότητας διδασκόντων/διδασκουσών και ερευνητών/τριών.
Το Τμήμα συμμετέχει σε πλήθος συμφωνιών κινητικότητας ερευνητών/τριών και πέραν του προγράμματος Erasmus και υποστηρίζει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στην αναζήτηση υποτροφιών.

B. Συνεργασία με το Rutgers, The State University of New Jersey, USA
To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με πρωτοβουλία της Σχολής Επιστημών Υγείας & Αγωγής / Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, υπέγραψε το 2016 μνημόνιο συνεργασίας (MοU) με το Πανεπιστήμιο Rutgers, ΗΠΑ (το MοU ανανεώθηκε το 2021), με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής φοιτητών/τριών και προσωπικού μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής / Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας (Schoοl of Public Health) του Πανεπιστημίου Rutgers, προχώρησε στον σχεδιασμό Θερινών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων (Summer Courses), τα οποία περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές διαλέξεις και δραστηριότητες που θα διεξάγονται στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή καθηγητών/ριών και φοιτητών/τριών από τα δύο Ιδρύματα.
Το πρώτο Summer Course, με τίτλο «Food & Mediterranean Culture», είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Ιούνιο 2020 στην Αθήνα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας (Ναύπλιο, Καλαμάτα κ.α.). Το Πρόγραμμα απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες των δύο Σχολών και αποσκοπούσε στην επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων παρέχοντας σε βάθος γνώση των ιστορικών, πολιτιστικών, κοινωνικο-οικονομικών, περιβαλλοντικών και γαστρονομικών πτυχών της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και της σημαντικής συμβολής της Μεσογειακής διατροφής στην υγεία. Δυστυχώς, η έκρηξη της πανδημίας covid-19 οδήγησε στην αναβολή της διεξαγωγής αυτού του Θερινού Προγράμματος, ωστόσο, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο Σχολών και με τη συμμετοχή της Σχολής Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τον Ιούνιο του 2021 διοργανώθηκε διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με τίτλο “Public Health Challenges in Greece and US” με τη συμμετοχή πλήθους ενδιαφερόμενων από όλες τις Σχολές. Στο σεμινάριο αναλύθηκαν τα θέματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εθνικά συστήματα υγείας της Ελλάδας και των ΗΠΑ λόγω της πανδημίας covid-19, της μεταναστευτικής κρίσης, αλλά και της αυξανόμενης παγκόσμιας επισιτιστικής ανασφάλειας.

Γ. Συνεργασία με το Weifang Medical University, China
Στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με το Weifang Medical University της Κίνας, το 2022 υπογράφηκε ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής / Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής για την υποστήριξη ξενόγλωσσου σύντομου κύκλου σπουδών διάρκειας ενός εξαμήνου σε προπτυχιακό επίπεδο για Κινέζους φοιτητές/τριες. Παράλληλα, στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας για την κοινή κατάρτιση Κινέζων φοιτητών/τριών με κατεύθυνση τη Δημόσια Υγεία, προωθείται η συμμετοχή των Κινέζων φοιτητών/τριών στο ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Δημόσια Υγεία & Διατροφή (Public Health & Nutrition)», το οποίο προγραμματίζεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Διεθνείς Συνεργασίες

Rutgers University, USA
Weifang Medical University, China
Κινητικότητα Erasmus

Συντονίστριες Erasmus Τμήματος

Ακαδημαϊκή Συντονίστρια
Αικατερίνη Σκενδέρη, ΕΔΙΠ
τηλ: +302109549177
email: ksken[ΑΤ}hua.gr

Αναπληρώτρια Συντονίστρια
Αντριάνα Καλιώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλ: +302109549226
e-mail: akaliora[ΑΤ]hua.gr

Γραφείο Erasmus Χαροκοπείου

Διαβάστε την πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Προγράμματος των Προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Διαιτολογίας – Διατροφής!