Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Category

Η Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής στην υπ’ αριθμ. 133/15-12-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής την επιλογή των κάτωθι επιστημόνων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.103430/16-11-2022). Αναλυτική ανακοίνωση
Περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ Για νε δείτε την πρόσκληση πατείστε εδώ
Περισσότερα
Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας Π.Ε. με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ στο γνωστικό αντικείμενο εργαστηριακό διδακτικό έργο στην Κλινική Διαιτολογία, για τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου». ΦΕΚ_2588Γ_20221013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΔΙΠ ΕΔΔ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ...
Περισσότερα
Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 131/06-10-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των...
Περισσότερα
1 2 3