Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, και παρακολουθεί ανελλιπώς τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στη διατροφή και την υγεία.

Με αυτό τον τρόπο, καλλιεργείται έρευνα υψηλού επιπέδου συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της δημόσιας υγείας, καθώς και της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Από ακ. Έτος 2022/2023)

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Ακ. Έτη 2003-2021/22)

Κινητικότητα Erasmus

Πρακτική Άσκηση

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας