Καταταρκτήριες Εξετάσεις

Καταταρκτήριες

Το υλικό θα είναι διαθέσιμο σύντομα.

Για τις καταταρκτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέξουν στην ανακοίνωση εδώ.