Πρακτική Άσκηση

H Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΔΔ

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής (ΤΕΔΔ) αποτελεί υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία, ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Είναι ενταγμένη στο 4ο έτος σπουδών και χωρίζεται σε δύο ευρύτερα πεδία άσκησης: σε μη Κλινικό Περιβάλλον (Πρακτική Άσκηση Ι) και σε Κλινικό Περιβάλλον (Πρακτική Άσκηση ΙΙ).

Η Πρακτική Άσκηση Ι αφορά την άσκηση σε φορείς Κοινότητας και σε Επιχειρήσεις του Κλάδου των Τροφίμων, και η Πρακτική Άσκηση ΙΙ την άσκηση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στον νομό Αττικής είτε σε νομούς της Περιφέρειας.

Φιλοσοφία και σκοπός της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση αποτελείται από ποικίλες εκπαιδευτικές διεργασίες με σαφείς στόχους και προκαθορισμένες στρατηγικές αξιολόγησης για την απόκτηση εργασιακών εμπειριών και δεξιοτήτων μέσω βιωματικής διαδικασίας.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να προσφέρει στα εκπαιδευόμενα άτομα τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να ασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου: τα προετοιμάζει να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις και να σκέπτονται με κριτικό πνεύμα, ώστε να συμβάλλουν εποικοδομητικά στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης και της γενικότερης υγείας ατόμων και πληθυσμιακών ομάδων. Επίσης, τους προσφέρει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, στην οποία αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου τους θα χρειαστεί να ενταχθούν, διευρύνοντας πιθανότατα και τους μελλοντικούς φορείς απασχόλησης.

Ειδικότερα, οι στόχοι της Πρακτικής  Άσκησης είναι να παρέχει στα ασκούμενα άτομα:
– ευκαιρίες για να εφαρμόσουν τη θεωρητική τους γνώση στην πράξη, μέσα σε ένα ελεγχόμενο, αλλά πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.
– νέες γνώσεις και εμπειρίες.
– προετοιμασία για να προσφέρουν στον επαγγελματικό και ερευνητικό τομέα.
– καθοδήγηση για να ανταπεξέλθουν στις μελλοντικές απαιτήσεις του εργασιακού χώρου.
– σύνδεση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία στην οποία θα εργασθούν.

Πρακτική Άσκηση

Δομή και λειτουργία
Σύντομο Ιστορικό
Δικαίωμα Συμμετοχής
Εποπτεία
Αξιολόγηση
Διάρκεια
Υλοποίηση Ανά Τομέα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης

Εντός ΕΣΠΑ

Κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας
τηλ: 210 9549222
email: intern@hua.gr

Εκτός ΕΣΠΑ

Εργαστήριο Μονάδας Μεταβολισμού
τηλ: 210 9549337
email: atsiaf@hua.gr

Οδηγοί & Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Αναζήτηση Μαθημάτων