Απασχόληση Aποφοίτων

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά:

  • στη δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία),
  • στην Κοινότητα (Παιδικοί σταθμοί, Γηροκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, Κατασκηνώσεις),
  • σε αθλητικές Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια,
  • στη Βιομηχανία (Βιομηχανίες Τροφίμων, σκευασμάτων τροφίμων) και Μονάδες μαζικής εστίασης,
  • στην Ανώτατη και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ),
  • σε Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα,
  • ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι (Διαιτολογικά Γραφεία, Διαιτητικά Κέντρα, Ινστιτούτα).
 

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής

Διεύθυνση
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,
Ελ. Βενιζέλου 70,
Καλλιθέα, 176 76

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας