Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών

Το Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας, Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών (Ε.Β.ΒΙ.Φ.Α.Μ.) ιδρύθηκε το 2001 [Π.Δ. 230/2001 (Α’ 175)] με στόχο τη διερεύνηση των γνωστικών αντικειμένων της Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Βιολογίας Κυττάρου, Μοριακής Γενετικής, Γενικής Μικροβιολογίας – Μικροβιολογίας τροφίμων, Βιοτεχνολογίας – Γενετικής Μηχανικής, Φυσιολογίας, Παθοφυσιολογίας, Φαρμακολογίας, Τοξικολογίας και Τεχνητής Διατροφής και την κάλυψη των αντίστοιχων διδακτικών και εργαστηριακών αναγκών.

Επιμέρους Τομείς & Επιστημονικά Πεδία
  • Βιολογία κυττάρου
  • Βιοχημεία – Οργανική χημεία 
  • Γενική Μικροβιολογία – Μικροβιολογία Τροφίμων 
  • Μοριακή Βιολογία και Γενετική
  • Φαρμακολογία – Τοξικολογία
  • Φυσιολογία
  • Παθοφυσιολογία
  • Τεχνητή Διατροφή

Διοίκηση Εργαστηρίου

Διευθύντρια
Αδαμαντίνη Κυριακού,  Καθηγήτρια
τηλ: +30 210-9549142
email: mkyriacou[ΑΤ]hua.gr

Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου

Προσωπικό & Έρευνα

Προσωπικό
Ερευνητικό Έργο
Δημοσιεύσεις

Γραμματεία Εργαστηρίου

Γραμματειακή Υποστήριξη
Μήτσου Ευδοκία
τηλ: +30 210-9549301
email: emitsou[ΑΤ]hua.gr

Υποδομές & όργανα

Εργαστήριο
Εργαστηριακός εξοπλισμός