Φαρμακολογία

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Ασκήσεις, Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής.

Γνώσεις

  • Αναγνωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών, τροφίμων και φαρμάκων, καθώς και τη σύνδεση της Επιστήμης της Φαρμακολογίας και της Διατροφής.

Δεξιότητες

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις γνώσεις τους προκειμένου να παρέχουν επιστημονική, βασισμένη σε αποδείξεις εκπαίδευση και καθοδήγηση σχετικά με τις επιδράσεις της τροφής στην υγεία και την ευρωστία ατόμων και ομάδων πληθυσμού.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)