Διδακτορικές Σπουδές

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε αντικείμενο που εμπίπτει στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Διαιτολογίας – Διατροφής.

O τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος είναι τα τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη. Η χρονική αυτή διάρκεια υπολογίζεται από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Γραμματεία Διδακτορικών Σπουδών

Κτήριο Βιβλιοθήκης, Γραφείο 3.3.
τηλ: 210 9549158
fax: 210 9577050
email: esofou[AT]hua.gr

Οδηγοί & Κανονισμός σπουδών

Οδηγός Διδακτορικών Σπουδών
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
Οδηγίες Συγγραφής Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής
Οδηγίες Συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής