Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Γ' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να μελετήσουν οι φοιτητές/τριες τους μικροοργανισμούς που σχετίζονται με τα τρόφιμα, είτε γιατί προκαλούν αλλοιώσεις ή είναι συγχρόνως και παθογόνα του ανθρώπου που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων, είτε γιατί παίρνουν μέρος στην επεξεργασία των τροφίμων (ζυμώσεις, παραγωγή ενζύμων κ.α.). Επίσης είναι σημαντικό να αντιληφθούν τον ρόλο του μικροβιόκοσμου στην υγεία του ανθρώπου.

Η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών/-τριών έχει στόχο να τους/τις εκπαιδεύσει έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν θέματα που σχετίζονται με τον μικροβιολογικό έλεγχο των τροφίμων, όπως ανίχνευση παθογόνων σε τρόφιμα αλλά και απομόνωση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών του ανθρώπινου μικροβιόκοσμου.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)