Γενική Μικροβιολογία

Κωδικός μαθήματος
ΓΕ0900
Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
ECTS
6
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές γνώσεις γύρω από τη βιολογία των μικροβιακών κυττάρων (διαφορετικές μορφές, δομή, γενετικό υλικό). Παράλληλα, επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές αύξησης και ελέγχου των μικροοργανισμών.

Ιδιαιτέρως η άσκηση των φοιτητών/τριών έχει στόχο να αποκτήσουν τη δυνατότητα να χειρίζονται με ασφαλή τρόπο τις μικροβιακές καλλιέργειες, να μπορούν να εκτιμήσουν το μικροβιακό φορτίο που περιέχεται σε κάποιο δείγμα και να κάνουν μία πρώτη εκτίμηση των ειδών των μικροοργανισμών που περιέχονται σε αυτό.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)