Κλινική Βιοχημεία

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα της Κλινικής Βιοχημείας αποτελεί τo συνδετικό κρίκο μεταξύ της Βιοχημείας και βασικών τομέων της Ιατρικής, όπως η Φυσιολογία και η Παθολογία. Έχει ως επίκεντρο τη μελέτη των βιοχημικών διαταραχών του ανθρώπου και δεν περιορίζεται απλά στην περιγραφή τους, δηλαδή στη βιοχημική συμπτωματολογία των νόσων, αλλά με βάση της σημερινές βιοχημικές γνώσεις προωθεί την άμεση πρόσβαση στην κατανόηση της παθογένειας των νόσων. Επιπρόσθετα, θα αναφέρονται οι επιδράσεις συστατικών που προέρχονται από τρόφιμα ή γενικότερα από φυσικές πηγές, στους μηχανισμούς πρόκλησης των νόσων.

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού: 

  • Ο/Η εκπαιδευόμενος/η κατανοεί τους βιοχημικούς μηχανισμους πρόκλησης των νόσων.
  • Ο/Η εκπαιδευόμενος/η αποκτά γνώσεις πάνω στις ερευνητικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην πράξη για την μέτρηση των βιοχημικών δεικτών καθώς και των τιμών αναφοράς τους. 
  • Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο/η εκπαιδευόμενος/η την ικανότητα να αναγνωρίζει τους βιοχημικούς δείκτες, που εμπλέκονται σε κάθε νόσο, που θα συναντήσει στην συνέχεια της εκπαίδευσής του και στην επαγγελματική του δραστηριότητα.
  • Επιπρόσθετα ο/η επαιδευόμενος/η θα αποκτήσει γνώση για το πως επιδρούν τα συστατικά των τροφίμων στα επίπεδα των βιοχημικών δεικτών.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)