Βιοχημεία ΙΙ

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Γ' Εξάμηνο
ECTS
6
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα της Βιοχημείας ΙΙ μέσα από τα βασικά κεφάλαια, αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση, φωτοσύνθεση, ένζυμα, συνένζυμα, διάμεσος μεταβολισμός βιομορίων (πρωτεϊνες/αμινοξέα, υδατάνθρακες, λιποειδή, πουρινικά/πυριμιδινικά παράγωγα) έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στη δυναμική βιοχημεία και για τον λόγο αυτό αναφέρεται στις χημικές και ενεργειακές μεταβολές που συμβαίνουν στις λειτουργίες της ζωής.
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού:
• Ο/Η εκπαιδευόμενος/-η αποκτά γνώσεις στις επιμέρους βιοχημικές αντιδράσεις, οι οποίες απαρτίζουν τις κύριες μεταβολικές πορείες των βιομορίων.
• Ο/Η εκπαιδευόμενος/-η κατανοεί τη λογική που διέπει τις μεταβολικές διεργασίες, την αλληλεπίδρασή τους καθώς και τη σημασία αυτών στο φαινόμενο ζωή.
• Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο/η εκπαιδευόμενος/-η την ικανότητα να διακρίνει τη μεταβολική πορεία που ακολουθεί κάθε βιομόριο και να μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές για οποιαδήποτε ένωση θα συναντήσει στην συνέχεια της εκπαίδευσής του/της και στην επαγγελματική του/της δραστηριότητα.
• Η συνύπαρξη αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων και η πραγματοποίηση των φροντιστηριακών μαθημάτων διευκολύνει αφενός την εκμάθηση των θεωρητικών θεμάτων μέσω προσωπικής συμμετοχής και αφετέρου βελτιώνει τις κινητικές δεξιότητες αυτού/-ής εκπαιδεύοντάς τον/την σε κίνηση με ακρίβεια, ταχύτητα και προγραμματισμό.
• Τέλος, μαθαίνει να οργανώνει, να επεξεργάζεται και να εξηγεί πειραματικά δεδομένα.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Λήψη αποφάσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)