ΓΕ0500

Βιολογία Κυττάρου

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Α' Εξάμηνο
ECTS
6
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο μάθημα παρέχονται βασικές γνώσεις Κυτταρικής Βιολογίας ευκαρυωτικών κυττάρων με σκοπό την εκμάθηση της δομής και λειτουργίας του κυττάρου, της βασικής δηλαδή μονάδας της ζωής. Πιο συγκεκριμένα αναλύεται η χημική δομή, η οργάνωση και οι λειτουργίες  των μακρομορίων. Περιγράφονται η δομή και οι λειτουργίες των κυτταρικών μεμβρανών και η ανταπόκρισή τους στα εξωτερικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος, τόσο σε ζωικά κύτταρα όσο και σε φυτικά. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η φωτοσύνθεση και οι εφαρμογές της. Αναλύονται η δομή και η λειτουργία των κυτταρικών οργανιδίων καθώς και νοσήματα που συνδέονται με δυσλειτουργίες τους. Περιγράφονται οι μηχανισμοί της έκφρασης του γενετικού υλικού, η ροή της γενετικής πληροφορίας και η μεταβίβασή της στους απογόνους.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει  τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του κυττάρου, καθώς και τους μοριακούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργικότητά του.
  • Κατανοεί τη θέση μας στον οργανικό και ανόργανο κόσμο, τη σχέση μας με το περιβάλλον και την εξάρτησή μας από αυτό, την εξελικτική μας ιστορία.
  • Μπορεί να κατανοήσει την οργάνωση και λειτουργία των έμβιων όντων, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας οργανισμού, σε ανώτερο και πιο εξειδικευμένο επίπεδο.
  • Αντιλαμβάνεται τους μηχανισμούς της ροής της γενετικής πληροφορίας και να αναγνωρίζει τους λόγους της διαφορετικότητας των ατόμων.
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)