Τεχνητή Διατροφή

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Τεχνητής Διατροφής. Αναλύονται συνοπτικά βασικές γνώσεις σχετικές με την παρεντερική και εντερική διατροφική υποστήριξη του ασθενούς. Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον/στην φοιτητή/τρια τις σύγχρονες προόδους πάνω στο θέμα της Τεχνητής Διατροφής και να του/της διδάξει τις κλινικές εφαρμογές τους, που δίνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης διατροφικών προβλημάτων στην κλινική πρακτική. Η ανασκόπηση και εκτίμηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα νέα ευρήματα και τις θεραπείες στη διατροφική υποστήριξη.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα σημεία στην Τεχνητή Διατροφή.
 • γνωρίζει ότι η διατροφική και μεταβολική υποστήριξη είναι σημαντικές παράμετροι της φροντίδας του ασθενούς.
 • γνωρίζει ότι ο υποσιτισμός σχετίζεται με την αύξηση του κόστους περίθαλψης.
 • γνωρίζει τη σημαντικότητα των μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών, του ύδατος και των ηλεκτρολυτών και ότι αυτά μπορούν να επηρεάσουν την πορεία ποικίλων νόσων.
 • κατανοήσει τα βασικά στοιχεία ενός πρωτοκόλλου Τεχνητής Διατροφής.
 • κατανοήσει τις μεταβολικές αλλαγές που σχετίζονται με τις διάφορες παθολογικές καταστάσεις.
 • γνωρίζει την κατηγοριοποίηση εντερικών και παρεντερικών διαλυμάτων και να είναι σε θέση να επιλέξει το καταλληλότερο από αυτά σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς.
 • συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του/της για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν κλινικά περιστατικά.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)