Παθοφυσιολογία Ι

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Κατανόηση γενικών αρχών της αιτιολογίας, παθογένεσης και παθοφυσιολογίας παθολογικών καταστάσεων του ανθρώπου.
  • Κατανόηση της παθοφυσιολογίας ομάδων νοσημάτων που χρήζουν ιδιαίτερης διατροφικής αντιμετώπισης ή πρόληψης.
  • Κατανόηση της παθοφυσιολογίας νοσημάτων που οφείλονται σε έλλειψη ή περίσσεια παραγόντων που προσλαμβάνονται με τη διατροφή.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)