Φυσιολογία ΙΙ

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και τα δεδομένα της Φυσιολογίας του Ανθρώπου με σκοπό τη γνωριμία του/της φοιτητή/τριας με το ανθρώπινο σώμα, και την κατανόηση της οργάνωσης και λειτουργίας του. Μετά από την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης των μαθημάτων Φυσιολογίας Ι & ΙΙ, οι φοιτητές/τριες θα:

  • γνωρίζουν τη δομή του ανθρώπινου σώματος και θα μπορούν να περιγράφουν την οργάνωσή του σε επιμέρους λειτουργικά συστήματα.
  • κατανοούν τους βασικούς φυσιολογικούς μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα στον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα, από το υποκυτταρικό έως αυτό του ολοκληρωμένου οργανισμού, και τους νόμους που διέπουν την οργάνωση των επιμέρους συστημάτων σε λειτουργικό σύνολο.
  • είναι σε θέση να εκτιμούν τη σημασία της διατήρησης των ομοιοστατικών μηχανισμών για την υγεία του ανθρώπου και να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση των ασθενειών.
  • έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για σπουδαίες φυσιολογικές λειτουργίες, όπως η πέψη των τροφών και ο μεταβολισμός των θρεπτικών συστατικών, προκειμένου να εμβαθύνουν στη συνέχεια των σπουδών σε τομείς σχετικούς με τη Φυσιολογία, όπως είναι η Διατροφή του ανθρώπου.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)