ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 112579/01.03.2024 (ΑΔΑ: ΕΥ3Χ4691ΒΣ-ΘΨ2) του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» με κωδικό MIS 6005098 και ΚΕ 61146.