Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Summer Course «Food System Transformations for Sustainable Diets » -Υποβολή αιτήσεων έως 20/03/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για συμμετοχή στο Summer Course

«Food System Transformations for Sustainable Diets »

8 Ιουνίου-22 Ιουνίου 2024

Η Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Rutgers, ΗΠΑ, συνδιοργανώνει τον Ιούνιο του 2024 το Θερινό Σχολείο (Summer Course) με τίτλο «Food System Transformations for Sustainable Diets »

και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή, καθώς και τους Υποψήφιους/ιες Διδάκτορες του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, να καταθέσουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες και υποψήφιοι/ιες διδάκτορες θα διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενο/ες καλούνται να καταθέσουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dsecpost@hua.gr, για συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα το χρονικό διάστημα από 14/03/2024 έως 20/03/2024.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περιγραφή Προγράμματος

Αίτηση