Υλικοτεχνική Υποδομή

Υποδομές

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και πλήρως εξοπλισμένα
εργαστήρια, που μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Συγκεκριμένα στο Τμήμα λειτουργούν τρία εργαστήρια:
Εργαστήριο Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας.
Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικοχημείας Τροφίμων.
Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας, Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών.

Για την κάλυψη των αναγκών της κατεύθυνσης «Διατροφή και Άσκηση» λειτουργεί ένας πλήρως εξοπλισμένος τομέας Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας ως μέρος του Εργαστηρίου Κλινικής Διατροφής και Διαιτολογίας.

Επίσης, στο Τμήμα υπάρχει και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Η/Υ, το οποίο λειτουργεί σε 12ωρη βάση και μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φοιτητών.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Διατροφή και Υγεία
Public Health & Nutrition
Κινητικότητα Erasmus

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
Τηλ: 210 9549158
Τηλ: 210 9549130
email: esofou[AT]hua.gr

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Ενημερωτικά φυλλάδια & κανονισμοί σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (pdf)
Διατροφή και Υγεία (pdf)
Public Health and Nutrition (pdf)
Κανονισμός Σπουδών Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Κανονισμός Σπουδών Διατροφή και Υγεία

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ