Διατροφή, Τρόπος Ζωής και Γενετική Προδιάθεση

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
7
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μελετήσει τη γενετική ποικιλομορφία του γενετικού υλικού, και την ανάδειξη των καθοριστών του τρόπου ζωής που αλληλεπιδρούν με τον γονότυπο και διαμορφώνουν τον τελικό φαινότυπο. Οι καθοριστές του τρόπου ζωής θα μελετηθούν σε παραδείγματα που έχουν σχέση με την υγεία και τη νόσο.

  • Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:
  • Κατανοήσουν τους περιβαλλοντικούς καθοριστές του τρόπου ζωής οι οποίοι διαμορφώνουν τους φαινότυπους
  • Διδαχθούν ποιες γενετικές θέσεις αλληλεπιδρούν με τους περιβαλλοντικούς καθοριστές και πως τροποποιούνται οι φαινότυποι με βάση την γενετική σύσταση των ατόμων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)