Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της Διατροφής

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
8
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει σε βάθος στοιχεία του μεταβολισμού των κυριότερων βιομορίων-θρεπτικών ουσιών εστιάζοντας και στη ρύθμιση των ενζύμων που λαμβάνουν μέρος σε αυτές, καθώς και να αναδείξει τη σημασία της φυσιολογικής ρύθμισης των μεταβολικών διεργασιών στη διατήρηση της υγείας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω διαλέξεων, κριτικής ανάλυσης δημοσιευμένων πρωτότυπων εργασιών και μελέτη σχετικών ανασκοπήσεων της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Το μάθημα στοχεύει επίσης στην εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με τη μεθοδολογία έρευνας της επιστημονικής βιβλιογραφίας, την παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων μπροστά σε κοινό στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, και στη συγγραφή επιστημονικά τεκμηριωμένων δοκιμίων σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του μαθήματος.

  • Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:
  • Αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στη ρύθμιση του μεταβολισμού και πως αυτή οδηγεί στην ομοιοστασία κυττάρου και οργανισμού, κατανοώντας τους βασικούς μηχανισμούς ρύθμισης των μεταβολικών πορειών σε κυτταρικό επίπεδο και συγκρίνοντας τις διαφοροποιήσεις της ρύθμισης του μεταβολισμού στα διάφορα όργανα βάση του φυσιολογικού ρόλου που επιτελούν αυτά.
  • Γνωρίσουν τους κύριους αλλοστερικούς, ορμονικούς και μεταγραφικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν το μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών διατροφής (υδατανθράκων, λιποειδών, αμινοξέων και πρωτεϊνών)
  • Αναγνωρίσουν και να περιγράψουν το ρόλο του μεταβολισμού των θρεπτικών συστατικών στην εξέλιξη αλλά και θεραπεία διαφόρων νοσημάτων
  • Αναγνωρίζουν τη μεθοδολογία και τεχνικές έρευνας της βιοϊατρικής στην επιστημονική βιβλιογραφία
  • να διαχειρίζονται σύνθετες πληροφορίες και να χρησιμοποιούν τη γνώση και εις βάθος κατανόηση του μεταβολισμού για την επίλυση προβλημάτων μεταβολικών δυσλειτουργιών μέσω τροποποίησης της διατροφής και του τρόπου ζωής.
  • Κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματα ερευνητικών ευρημάτων σε εξειδικευμένο κοινό στην Ελληνική γλώσσα με τη χρήση ΤΠΕ
  • Προτείνουν ερευνητικές υποθέσεις και κατάλληλη μεθοδολογία για την διεξαγωγή μελετών σχετικών με το μεταβολισμό και τη διατροφή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)