Βιοπληροφορική

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
8
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στο πεδίο της Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής, και να παρουσιάσει τα βασικά εργαλεία και τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με τη διατροφή, τη γενετική και τη βιολογία. Δίνεται έμφαση στα προβλήματα που απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα στις Βιολογικές Επιστήμες, και στα στοιχεία των σχετικών αλγορίθμων και μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται.

  • Οι φοιτητές αναμένεται να:
  • Κατανοήσουν τη σημαντικότητα των βιολογικών βάσεων δεδομένων στην έρευνα που αφορά τη Βιοχημεία και τη Γενετική
  • Εξοικειωθούν με τα σύγχρονα εργαλεία Βιοπληροφορικής και ειδικότερα με τη διαδικασία της ανάκτησης δεδομένων μέσω αναζήτησης σε βιολογικές βάσεις δεδομένων
  • κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς μεταφραστικής και μετα-μεταφραστικής ρύθμισης.
  • κατανοήσουν τη σημαντικότητα των πρωτεϊνικών δοµών και αλληλεπιδράσεων στη Βιοχημεία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)