Βιοπληροφορική

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
8
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στο πεδίο της Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής και να παρουσιάσει τα βασικά εργαλεία και τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με την διατροφή, τη γενετική και τη βιολογία. Δίνεται έμφαση στα προβλήματα που απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα στις Βιολογικές Επιστήμες και στα στοιχεία των σχετικών αλγορίθμων και μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται.

  • Οι φοιτητές αναμένεται να:
  • Κατανοήσουν τη σημαντικότητας των βιολογικών βάσεων δεδομένων στη έρευνα που αφορά τη Βιοχημεία και τη Γενετική
  • Εξοικειωθούν με τα σύγχρονα εργαλεία Βιοπληροφορικής και ειδικότερα με τη διαδικασία της ανάκτηση δεδομένων μέσω αναζήτησης σε βιολογικές βάσεις δεδομένων
  • Κατανοήσουν των βασικών μηχανισμών μεταφραστικής και μετα-μεταφραστικής ρύθμισης
  • Κατανοήσουν τη σημαντικότητας των πρωτεϊνικών δοµών και αλληλεπιδράσεων στη Βιοχημεία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)