Σύγχρονα Θέματα Διατροφής – Διατροφικής Αξιολόγησης

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
7
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει σε δείκτες υγείας και συμπεριφορές που σχετίζονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, καθώς και στον τρόπο καταγραφής και αξιολόγησής τους. Επιδιώκει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και υιοθέτησης μιας σφαιρικής προσέγγισης στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα εργαλεία διατροφικής αξιολόγησης, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να σκεφτούν / προτείνουν δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων υγείας στο άτομο και την κοινότητα.

  • Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:
  • Κατανοήσουν τις εφαρμογές, αδυναμίες, ιδιαιτερότητες, την αξιοπιστία και την επαναληψιμότητα των μεθόδων και εργαλείων διατροφικής αξιολόγησης που σχετίζονται με επάρκεια πρόσληψης θρεπτικών συστατικών, ανάπτυξη, θρέψη, υποθρεψία, διατροφικό κίνδυνο, σύσταση σώματος και δείκτες υγείας στον ευρύτερο πληθυσμό
  • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τους πληθυσμών υψηλού κινδύνου και τους παράγοντες που σχετίζονται με το εκάστοτε πρόβλημα μέσα από την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας επιλογής των κατάλληλων εργαλείων για κάθε ομάδα/ πληθυσμό

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)