Διατροφή & Μοριακοί Μηχανισμοί Μεταγωγής Σήματος

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
7
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει με σαφήνεια τους βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς μεταγωγής σήματος, την αλληλεπίδρασή τους με τα συστατικά της διατροφής και πώς αυτή η αλληλεπίδραση επηρεάζει την παθοφυσιολογία νόσων σχετιζόμενων με τη διατροφή.

  • Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:
  • Κατανοήσουν τους βασικούς μοριακούς μηχανισμούς μεταγωγής σήματος που εμπλέκονται στη ρύθμιση της φυσιολογικής δράσης των μακρο- και μικροθρεπτικών συστατικών και στην πρόληψη ή στην εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)