Επιγενετική

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
8
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των μηχανισμών δράσεων των συστατικών τροφίμων στην τροποποίηση της έκφρασης του γονιδιώματος.

  • Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:
  • Διδαχθούν θέματα που περιγράφουν την δομή των στοιχείων του γονιδιώματος που μπορούν να λειτουργήσουν ως ρυθμιστές της γονιδιακής έκφρασης, να κατανοήσουν πότε ξεκινούν οι επιγενετικές τροποποιήσεις και να αναγνωρίσουν τα συστατικά τροφίμων αλλά και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες ως ρυθμιστές των επιγενετικών τροποποιήσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)