Εργοβιοχημεία & Μεταβολισμός

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
8
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να αναλύσει σε βάθος τον τρόπο ρύθμισης του μεταβολισμού των κυριότερων ενεργειακών υποστρωμάτων κατά την άσκηση. Να παρουσιάσει τις βιοχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε κυτταρικό, υποκυτταρικό και μοριακό επίπεδο, οι οποίες εξηγούν τις μεταβολικές προσαρμογές στην οξεία και χρόνια άσκηση. Να αναδείξει τον ρόλο της άσκησης ως μέσο πρόληψης και θεραπείας μεταβολικών ασθενειών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω διαλέξεων, κριτικής ανάλυσης δημοσιευμένων πρωτότυπων εργασιών και μελέτη σχετικών ανασκοπήσεων της επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με τη ρύθμιση του ενεργειακού μεταβολισμού στην οξεία και χρόνια άσκηση.

 

  • Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:
  • Αναλύουν τους μηχανισμούς ρύθμισης του μεταβολισμού των κυριοτέρων θρεπτικών συστατικών κατά τη διάρκεια άσκησης / μυϊκού έργου
  • Έχουν κατανοήσει τις αλληλεπιδράσεις του μεταβολισμού των θρεπτικών συστατικών κατά τη διάρκεια της άσκησης και τις επιπτώσεις που έχουν στην ομοιόσταση του οργανισμού
  • Αναγνωρίζουν τις βιοχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε κυτταρικό, υποκυτταρικό και μοριακό επίπεδο και εξηγούν τις μεταβολικές προσαρμογές στην οξεία και χρόνια άσκηση
  • Κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματα ερευνητικών ευρημάτων σε εξειδικευμένο κοινό στην Ελληνική γλώσσα με τη χρήση ΤΠΕ
  • Αναπτύξουν το ρόλο της άσκησης ως μέσο πρόληψης και θεραπείας μεταβολικών ασθενειών
  • Αξιολογουν τις δημοσιευμένες πρωτότυπες εργασίες σχετικές με τη ρύθμιση του ενεργειακού μεταβολισμού στην οξεία και χρόνια άσκηση και να μπορεί να εξάγει συμπεράσματα από την ανασκόπηση αυτών
  • Χρησιμοποιούν τη γνώση και εις βάθος κατανόηση του μεταβολισμού για επίλυση προβλημάτων μεταβολικών δυσλειτουργιών μέσω άσκησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)