Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της Διατροφής

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
8
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει σε βάθος στοιχεία του μεταβολισμού των κυριοτέρων θρεπτικών ουσιών και να αναδείξει τη σημασία της φυσιολογικής ρύθμισης των μεταβολικών διεργασιών στη διατήρηση της υγείας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω εξειδικευμένων διαλέξεων, κριτικής ανάλυσης δημοσιευμένων πρωτότυπων εργασιών και μελέτη σχετικών ανασκοπήσεων της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Το μάθημα στοχεύει επίσης στην εξοικείωση του φοιτητή με τη μεθοδολογία έρευνας της επιστημονικής βιβλιογραφίας, την παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων μπροστά σε κοινό στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και στη συγγραφή επιστημονικά τεκμηριωμένων δοκιμίων σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του μαθήματος.

  • Οι φοιτητές αναμένεται να:
  • Περιγράψει τους μηχανισμούς ρύθμισης του μεταβολισμού των κυριοτέρων θρεπτικών συστατικών
  • Αναγνωρίσει και περιγράψει το ρόλο του μεταβολισμού των θρεπτικών συστατικών στην εξέλιξη αλλά και θεραπεία διαφόρων νοσημάτων
  • Έχει κατανοήσει τις αλληλεπιδράσεις του μεταβολισμού των θρεπτικών συστατικών και τις επιπτώσεις που έχουν στην ομοιόσταση του οργανισμού
  • Αναγνωρίζει τη μεθοδολογία και τεχνικές έρευνας της βιοϊατρικής στην επιστημονική βιβλιογραφίας
  • Χρησιμοποιεί τη γνώση και κατανόησή του για την επίλυση προβλημάτων μεταβολικών δυσλειτουργιών μέσω τροποποίησης της διατροφής και του τρόπου ζωής
  • Κοινοποιεί με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά ερευνητικών ευρημάτων σε εξειδικευμένο κοινό στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με τη χρήση ΤΠΕ
  • Προτείνει ερευνητικές υποθέσεις και κατάλληλη μεθοδολογία για την διεξαγωγή μελετών σχετικών με το μεταβολισμό και τη διατροφή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)