Τέλη Φοίτησης

Τέλη φοίτησης – Τρόπος καταβολής- Δωρεάν φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€) και καταβάλλονται τμηματικά ως ακολούθως:
Α)Σπουδές Πλήρους Φοίτησης:
• Χίλια Επτακόσια ευρώ (1700€) κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα
• Χίλια Επτακόσια ευρώ (1700€) κατά την εγγραφή στο Β ́ εξάμηνο
• Χίλια Εξακόσια ευρώ (1600€) κατά την εγγραφή στο Γ ́ εξάμηνο
Β) Σπουδές Μερικής Φοίτησης
• Χίλια Επτακόσια ευρώ (1700€) κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα
• Χίλια Επτακόσια ευρώ (1700€) κατά την εγγραφή στο 2ο έτος
• Χίλια Εξακόσια ευρώ (1600€) κατά την εγγραφή στο 3ο ́έτος

Το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους φοίτησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Public Health & Nutrition
Κινητικότητα Erasmus

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
Τηλ: 210 9549158
Τηλ: 210 9549130
email: esofou[AT]hua.gr
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 13.00-15.00

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Στοχοθεσία
Πολιτική Ποιότητας
Δημοσιοποιημένη Πολιτική Υποστήριξης & Ανάπτυξης του ΠΜΣ Προσωπικού

Ενημερωτικά φυλλάδια & κανονισμοί σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (pdf)
Public Health and Nutrition (pdf)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Κανονισμός Σπουδών Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (2018)

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ