Τέλη Φοίτησης

Τέλη φοίτησης – Τρόπος καταβολής- Δωρεάν φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€) και καταβάλλονται τμηματικά ως ακολούθως:
Α)Σπουδές Πλήρους Φοίτησης:
• Χίλια Επτακόσια ευρώ (1700€) κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα
• Χίλια Επτακόσια ευρώ (1700€) κατά την εγγραφή στο Β ́ εξάμηνο
• Χίλια Εξακόσια ευρώ (1600€) κατά την εγγραφή στο Γ ́ εξάμηνο
Β) Σπουδές Μερικής Φοίτησης
• Χίλια Επτακόσια ευρώ (1700€) κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα
• Χίλια Επτακόσια ευρώ (1700€) κατά την εγγραφή στο 2ο έτος
• Χίλια Εξακόσια ευρώ (1600€) κατά την εγγραφή στο 3ο ́έτος

Το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους φοίτησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Διατροφή και Υγεία
Public Health & Nutrition
Κινητικότητα Erasmus

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
Τηλ: 210 9549158
Τηλ: 210 9549130
email: esofou[AT]hua.gr

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Ενημερωτικά φυλλάδια & κανονισμοί σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (pdf)
Διατροφή και Υγεία (pdf)
Public Health and Nutrition (pdf)
Κανονισμός Σπουδών Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Κανονισμός Σπουδών Διατροφή και Υγεία

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ