Διατροφή & Πρωταθλητισμός

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να ενημερωθούν οι φοιτητές/τριες για την αξία της αθλητικής διατροφής στους αθλητές υψηλού επιπέδου και μέσω ποιων διατροφικών τεχνικών αυτή μπορεί να οδηγήσει στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • κατανοήσουν τους ενεργειακούς μηχανισμούς μέσω των οποίων παράγεται η μυϊκή ενέργεια κατά την άσκηση
  • ενημερωθούν για το ρόλο της διατροφικής υποστήριξης στην αθλητική απόδοση και στις προσαρμογές της προπόνησης
  • αναγνωρίζουν το ρόλο των μακρο- και μικρο-θρεπτικών συστατικών της διατροφής, καθώς και του νερού για τη βέλτιστη αθλητική απόδοση
  • μπορούν να αξιολογούν διατροφικά εργογόνα συμπληρώματα, και τη χρησιμότητα ή μη αυτών από τους αθλητές

 

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)