Ειδικά Θέματα Βιοχημείας

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
8
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει:

α) τους βασικούς μηχανισμούς ρύθμισης των μεταβολικών πορειών των κυριοτέρων τάξεων βιομορίων σε κύτταρο επίπεδο υπό φυσιολογικές συνθήκες.

β) τους βασικούς βιοχημικούς μηχανισμούς των νοσημάτων που επηρεάζονται από τη διατροφή (οξειδωτικό στρες, φλεγμονή και αιμόσταση).

  • Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:
  • κατανοήσουν γιατί είναι απαραίτητη η ρύθμιση του μεταβολισμού και πώς αυτή οδηγεί στην ομοιοστασία κυττάρου και οργανισμού.
  • μάθουν τους βασικούς μηχανισμούς ρύθμισης των μεταβολικών πορειών σε κυτταρικό επίπεδο.
  • γνωρίσουν τους κύριους αλλοστερικούς, ορμονικούς και μεταγραφικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό υδατανθράκων, λιποειδών, αμινοξέων, πρωτεϊνών και νουκλεοτιδίων πουρίνης/πυριμιδίνης.
  • μπορέσουν να διακρίνουν τις διαφοροποιήσεις της ρύθμισης του μεταβολισμού στα διάφορα όργανα, βάσει του φυσιολογικού ρόλου που αυτά επιτελούν.
  • κατανοήσουν βασικούς βιοχημικούς μηχανισμούς των νοσημάτων και πώς αυτοί επηρεάζονται από τη διατροφή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)