Ειδικά Θέματα Βιοχημείας

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
8
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει α) τους βασικούς μηχανισμούς ρύθμισης των μεταβολικών πορειών των κυριοτέρων τάξεων βιομορίων σε κύτταρο επίπεδο υπό φυσιολογικές συνθήκες β) βασικούς βιοχημικούς μηχανισμούς των νοσημάτων που επηρεάζονται από τη διατροφή (οξειδωτκό στρες, φλεγμονή και αιμόσταση.

  • Οι φοιτητές αναμένεται να:
  • Kατανοήσουν γιατί είναι απαραίτητη η ρύθμιση του μεταβολισμού και πως αυτή οδηγεί στην ομοιοστασία κυττάρου και οργανισμού
  • Mάθουν τους βασικούς μηχανισμούς ρύθμισης των μεταβολικών πορειών σε κυτταρικό επίπεδο
  • Γνωρίσουν τους κύριους αλλοστερικούς, ορμονικούς και μεταγραφικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό υδατανθράκων, λιποειδών, αμινοξέων, πρωτεϊνών και νουκλεοτιδίων πουρίνης/πυριμιδίνης
  • Μπορέσουν να διακρίνουν τις διαφοροποιήσεις της ρύθμισης του μεταβολισμού στα διάφορα όργανα βάση του φυσιολογικού ρόλου που επιτελούν αυτά
  • Κατανοήσουν βασικούς βιοχημικούς μηχανισμούς των νοσημάτων και πώς αυτοί επηρεάζονται από τη διατροφή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)