Μεταβολομική

Κωδικός μαθήματος
ΕΔ.Δ.Π.214 & ΕΔ.Δ.Μ.214
Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
7
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει με σαφήνεια τον τρόπο μελέτης των μικρών μεταβολιτών / πρωτεϊνών σε βιολογικά συστήματα και να εξετάσει την επίδραση των διατροφικών συνηθειών στο μεταβολικό/πρωτεομικό αποτύπωμα.

  • Οι φοιτητές αναμένεται να:
  • Κατανοήσουν τις αρχές της μεταβολομικής
  • Κατανοήσουν τις προηγμένες μεθόδους για την ανάλυση των μεταβολιτών (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας του δείγματος και της επιλογής των αναλυτικών μεθόδων και στρατηγικών)
  • Κατανοήσουν την επίδραση που μπορεί να έχουν οι διατροφικές συνήθειες στο μεταβολικό/πρωτεομικό αποτύπωμα
  • Κατανοήσουν την σημασία της μεταβολομικής σε παθολογικές καταστάσεις
  • Μάθουν να αξιολογούν κριτικά τα αποτελέσματα της μεταβολομικής σε σχετικές δημοσιεύσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)