Ενδογενή Νοσήματα Μεταβολισμού

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο
ECTS
7
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη βιοχημική και γενετική βάση, τις κλινικές επιπτώσεις και τη θεραπευτική προσέγγιση των ενδογενών νοσημάτων του μεταβολισμού, με έμφαση στη διατροφική τους αντιμετώπιση. Το αντικείμενο προσεγγίζεται διεπιστημονικά με σκοπό την καλλιέργεια ολοκληρωμένης αντίληψης σχετικά με τις γενετικές, βιοχημικές, ιατρικές και διατροφικές πτυχές των ενδογενών μεταβολικών νοσημάτων.

  • Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:
  • Κατανοήσουν τη βιοχημική και γενετική βάση ενδογενών μεταβολικών νοσημάτων διαιτολογικού ενδιαφέροντος
  • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές διατροφικής παρέμβασης στην αντιμετώπισή τους
  • εξοικειωθούν με ορισμένες από τις ειδικές διατροφικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη θεραπεία τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)