Αριστεία Επίδοσης

Αριστεία Επίδοσης

Το πρόγραμμα χορηγεί αριστεία επίδοσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα πετύχουν την υψηλότερη βαθμολογία. Συγκεκριμένα:

Π.Μ.Σ. Πλήρους Φοίτησης:
Τέσσερα (4) αριστεία επίδοσης για τους φοιτητές που θα πετύχουν την υψηλότερη βαθμολογία στο α ́ εξάμηνο και τέσσερα (4) αριστεία επίδοσης για τους φοιτητές που θα πετύχουν την υψηλότερη βαθμολογία στο B ́ εξάμηνο.

Π.Μ.Σ. Μερικής Φοίτησης:
Τέσσερα (4) αριστεία επίδοσης για τους φοιτητές που θα πετύχουν την υψηλότερη βαθμολογία στο πρώτο (1ο) έτος και τέσσερα (4) αριστεία επίδοσης για τους φοιτητές που θα πετύχουν την υψηλότερη βαθμολογία στο δεύτερο (2ο) έτος. Στην αξιολογική κατάταξη συμπεριλαμβάνονται μόνο όσοι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου ή Ιουνίου με την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων/ετών.

Tα αριστεία επίδοσης συνοδεύονται από χρηματικά βραβεία που καθορίζονται από τη Συνέλευση.

Οι όροι χορήγησης των αριστείων επίδοσης καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από εισήγηση της Σ.Ε.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Διατροφή και Υγεία
Public Health & Nutrition
Κινητικότητα Erasmus

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
Τηλ: 210 9549158
Τηλ: 210 9549130
email: esofou[AT]hua.gr

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Ενημερωτικά φυλλάδια & κανονισμοί σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (pdf)
Διατροφή και Υγεία (pdf)
Public Health and Nutrition (pdf)
Κανονισμός Σπουδών Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Κανονισμός Σπουδών Διατροφή και Υγεία

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ