Εργαστήριο Χημείας-Βιοχημείας και Φυσικοχημείας τροφίμων – Προσωπικό

Γιάννη Αμαλία

ΕΔΙΠ
ayanni[a]hua.gr
+30 210 9549 174-3
γραφείο 1: Εργαστήριο Α’, κτίριο: νεοκλασικό κτίριο οδού Ελ. Βενιζέλου 70 γραφείο 2: Η2, κτίριο: οδού Χαροκόπου 91

Καλιώρα Ανδριάνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Διατροφή του Ανθρώπου και Τρόφιμα
akaliora[a]hua.gr
+30 210 9549 226
Γραφεία Προσωπικού, 6, Τμήμα 2

Καλογερόπουλος Νίκος

Καθηγητής - Χημεία Τροφίμων και Περιβάλλοντος
nickal[a]hua.gr
+30 210 954 9251
Γραφείο: Β1, Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικοχημείας Τροφίμων Κτίριο Β

Καραθάνος Βάιος

Καθηγητής - Φυσικοχημεία και μηχανική τροφίμων
vkarath[a]hua.gr
+30 210 9549 224
Γραφείο: Β, Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικοχημείας Τροφίμων Κτίριο Β

Μπόσκου Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Οργάνωση & Διαχείριση Μονάδων Διατροφής
gboskou[a]hua.gr
+30 210 9549 311
Γραφείο: 6 - Κτίριο: Γραφεία Προσωπικού, Τμήμα 2

Χίου Αντωνία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Χημική ανάλυση με έμφαση στις λιπαρές ύλες της διατροφής
chiou[ΑΤ]hua.gr
210 9549262-157
Γραφεία Προσωπικού, Τμήμα 2, γραφείο 6

Χρηστέα Μαργαρίτα

ΕΤΕΠ
mchristea[a]hua.gr
+30 210 9549 313
Γραφείο: